W rankingu techników w Warszawie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 41 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu.
Technikum Ekonomiczne nr 8 uplasowało się na 8 miejscu.

Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Warszawie i ich punktacja znajduje się pod linkiem: 

https://waszaedukacja.pl/ranking/warszawa/technika/2021 >>>

Szczegółowe wyniki np. egzaminów maturalnych i zawodowych

https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/technikum-ekonomiczne-nr-8-warszawa-351