1. Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożeń i trudnych sytuacjach wychowawczych.

 Czytaj w załączniku >>>

2. Szkolne procedury bezpieczeństwa COVID-19

Czytaj w załączniku >>>

3. Procedura zawieszenia zajęć szkolnych

Czytaj w załączniku >>>

4. Zasady nauki zdalnej w czasie COVID-19 (obowiązujące od września 2020)

Czytaj w załączniku >>>