MATURA  2021 - ważne komunikaty 

Niezbędne informacje o egzaminie maturalnym (harmonogram, opłaty, procedury...) >>> Kliknij 

Komunikat 3

Komunikat 2

 • Nastąpiły zmiany w egzaminie maturalnym 2021.  
  Czytaj obowiązkowo o zmianach na egzaminie maturalnym 2021 >>>
 • Termin złożenia deklaracji ostatecznej lub wniesienia zmian do deklaracji wstępnej upływa 5 lutego.
 • opłaty za egzaminy maturalne. Czytaj >>>
 • w terminie do 15 lutego należy indywidualnie, osobiście zweryfikować i potwierdzić prawidłowość danych pobranych z deklaracji i przesłanych przez szkołę do OKE poprzez system informatyczny  SIOEO (zgłaszanie do egzaminu maturalnego) 

Komunikat 1

 • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas IV składają do 30 września 2020r.
  u wychowawcy (wymagany dowód osobisty). 
 • Do deklaracji załączamy oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu z dostosowań

Najważniejsze informacje zamieszczane na  stronie OKE w Warszawie : 

 • Informatory maturalne 
 • Standardy wymagań
 • Procedury maturalne 2021
 • Komunikat o dozwolonych pomocach i przyborach
 • Deklaracje maturalne 2021
 • Harmonogram egzaminów maturalnych 2021
 • Komunikat o pomocach i przyborach 2021
 • Zasady zgłaszania się na maturę dla absolwentów zlikwidowanych szkół
 • Dostosowania warunków i form egzaminu 2020/21
 • Zasady wnoszenia opłaty egzaminacyjnej, zwolnienie z opłaty, numer konta

Strony www dla maturzysty: