MATURA  2022- ważne komunikaty 

Niezbędne informacje o egzaminie maturalnym (harmonogram, opłaty, procedury...) >>> Kliknij 

Komunikat 2

 • Deklarację ostateczną przystąpienia do matury uczniowie klas IV i absolwenci składają do 7 lutego 2023rPo tym terminie rezygnacja z egzaminu lub zmiana deklaracji nie będzie możliwa.

Komunikat 1

 • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas IV składają do 30 września 2021r. wyłącznie w formie e-deklaracji. Wydrukowane potwierdzenie wypełnienia e-deklaracji należy złożyć w sekretariacie młodzieżowym (wymagany dowód osobisty).
 • Do deklaracji załączamy oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu z dostosowań form i warunków egzaminu.
 • Proszę zapoznać się ważnymi informacjami : harmonogram, procedury, pomoce, dostosowania ze strony OKE Warszawa. Link do strony OKE >>>
 • Zachęcamy do zajrzenia na stronę: www.arkusze.pl >>>

Najważniejsze informacje zamieszczane na  stronie OKE w Warszawie : 

 • Informatory maturalne 
 • Standardy wymagań
 • Procedury maturalne 2023
 • Komunikat o dozwolonych pomocach i przyborach
 • Deklaracje maturalne 2023
 • Harmonogram egzaminów maturalnych 2023
 • Komunikat o pomocach i przyborach 2023
 • Zasady zgłaszania się na maturę dla absolwentów zlikwidowanych szkół
 • Dostosowania warunków i form egzaminu 2023
 • Zasady wnoszenia opłaty egzaminacyjnej, zwolnienie z opłaty, numer konta

Strony www dla maturzysty:

NOWOŚĆ - nowa formuła matury

Egzamin maturalny w formule 2023 >>>