ZEBRANIA RODZICÓW I DNI OTWARTE W TECHNIKUM EKONOMICZNYM NR 8
rok szkolny  2020/2021

data/godzina

Klasy / miejsce

 Uwagi

miesiąc

dzień

godzina

WRZESIEŃ

 

16.09

 

17.00

klasy I  - w szkole 

szczegóły>>>  

spotkanie z  wychowawcami
w szkole

17.30

pozostałe klasy
na

platformie classroom

szczegóły >>> 

spotkanie z wychowawcą online

18.30

przedstawiciele  trójek  klasowych

    forma do ustalenia

zebranie z dyrektorem,
wybór Rady Rodziców

LISTOPAD

18.11

17.30

wszystkie klasy                                   

dzień otwarty
zagrożenia oceną niedostateczną

STYCZEŃ

13.01

17.30

wszystkie klasy 

śródroczne zebranie z rodzicami

MARZEC

17.03

17.30

18.00

klasy IV / zebrania

wszystkie klasy  / dzień otwarty

zebrania z rodzicami i dzień otwarty  zagrożenia oceną niedostateczną 
w klasach IV - regulamin matur

KWIECIEŃ

28.04

17.30

klasy III
(udające się na praktyki)

zebrania z rodzicami
zagrożenia oceną niedostateczną
regulamin praktyk

MAJ

26.05

17.30

18.00

klasy I i II / zebrania

wszystkie klasy  / dzień otwarty

zebrania z rodzicami i dzień otwarty
zagrożenia oceną niedostateczną

 

Spotkania i rozmowy indywidualne odbywają się w ciągu całego roku szkolnego
- w miarę potrzeb (po uprzednim umówieniu się)