RADA RODZICÓW  2020/2021

Skład prezydium:

Małgorzata Trybuszewska - Przewodnicząca
Magdalena Najmoła - Zastępca
Rafał Gałka - Skarbnik
Aneta Miechowicz - Sekretarz

Robert Zakowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Wantuch - Członek Komisji Rewizyjnej
Sławomir Wyrwicki - Członek Komisji Rewizyjnej

 

KONTO BANKOWE:

RADA RODZICÓW TECHNIKUM EKONOMICZNEGO NR 8
02-646 WARSZAWA
UL. FR. JOLIOT-CURIE 13

08 1240 6410 1111 0000 4599 3158     Bank Pekao SA

 
Rada Rodziców informuje, że ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) leży po stronie Rodzica.
Ubezpieczenie (NNW) uczniów klas idących na praktyki jest obowiązkowe (na czas trwania praktyk) 
 

Na adres szkoły wpłynęły oferty, z których również można skorzystać: 

Przedstawiamy oferty do samodzielnego ubezpieczenia dla rodziców (wg kolejności spływania):
 
1. NOWA KLASA - Signal IdunaLINK
 
2. Twoje Dziecko - AvivaLINK
 
3. Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej ubezpieczenia.nau.pl
 
4.Oferta ubezpieczenia grupowego we współpracy z InterRisk TU S.A. www.super-ubezpieczenia.com.pl 
 
5. Oferta ubezpieczenia indywidualnego we współpracy z Generali TU S.A. z kodem zniżkowym 10%:26329  https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/26329/
 
6.Oferta ubezpieczenia indywidualnego we współpracy z AXA z kodem zniżkowym 10%:43628 https://kalkulator.axadirect.pl/school/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=436281&PartnerId2=LP