RADA RODZICÓW  2021/2022

Prezydium  Rady Rodziców :

Przewodniczący - Pan Rafał Gałka  

Zastępca Przewodniczącego – Pani Małgorzata Trybuszewska 

Skarbnik –-Agnieszka Wantuch 

Sekretarz - Pani Aneta Miechowicz 

Komisja Rewizyjna:

Pani Beata Maraszek

Pani Beata Rylska

Pani Kinga Sydrych-Stolarek

 
List Rady Rodziców do Rodziców (wrzesień 2021)