Dyrektor: dr Małgorzata Plichcińska

Dyrektor przyjmuje we wtorki 7:15-8:15 

lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

Wicedyrektor: Krzysztof Kosewski

Wicedyrektor: Jolanta Wierzbicka

Kierownik szkolenia praktycznego: Joanna Kunicka