Datuje się od 1955 roku, kiedy to powstała jej protoplastka, jedna z pierwszych pięciu w powojennej Polsce, Zasadnicza Szkoła Handlowa z siedzibą przy ul. Odyńca w Warszawie.

 

  • W 1965 r. Zasadnicza Szkoła Handlowa została przeniesiona do nowo wybudowanej szkoły przy ul. Fr. Joliot Curie 13. Wówczas dołączyło do niej Technikum Ekonomiczne, a cała szkoła otrzymała nazwę Zespołuł Szkół Ekonomicznych Nr 3.
  • W dniu 10 maja 1976 r. odbyła się uroczystość nadania szkole patrona. Otrzymaliśmy imię 2. Armii Wojska Polskiego, w tym samym czasie Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.
  • W następnych latach w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 3 wchodziły jeszcze: Liceum Zawodowe Nr 13, Policealne Studium Ekonomiczne Nr 7, a od 1979/80 Technikum Ekonomiczne Zaoczne, Liceum Ekonomiczne Nr 8. W latach 90- tych utworzono Liceum Handlowe Nr 2.
  • Po wprowadzonej w 2002 r. reformie oświaty szkoła zmieniła swoją nazwę oraz profile nauczania.  W skład Zespołu Szkół Nr 3 wchodziły: Technikum Ekonomiczne Nr 8, XVIII Liceum Profilowane i Szkoła Policealna Nr 9.
  • Zespół Szkół, choć historycznie ukierunkowany na kształcenie zawodowe, już w 1976 r. zdobył pierwsze miejsce w Warszawie i województwie pod względem udziału przyjęć maturzystów na studia wyższe.
  • Szkoła w latach swojej świetności przyjmowała tylko najlepszych. Na egzaminach wstępnych 90% kandydatów okazywało się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z czerwonym paskiem.
  • Zdawalność egzaminów zawodowych i egzaminów dojrzałości przez wiele lat była wzorowa.
  • Szacuje się, że progi szkoły opuściło około 13,5 tys. absolwentów z zawodem technika ekonomisty i technika handlowca. Wielu z nich zostało przyjętych w poczet najlepszych uczelni państwowych.
  • Według niepełnych danych, od 2001 r. ponownie i systematycznie rośnie udział absolwentów rozpoczynających studia wyższe w ogólnej ich liczbie.

  • Po wygaśnięciu w roku 2013 XVIII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 3 istnieją Technikum Ekonomiczne nr 8 oraz Szkoła Policealna nr 9.