rok szkolny 2020/21

Dyrektor szkoły    dr Małgorzata Plichcińska wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
                  

Kosewski Krzysztof – wicedyrektor, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Augustyniak Izabela - język niemiecki

Berliński Roman - język angielski - wychowawca klasy 3 B

Bogusławska Lilianna - plastyka , przedmioty zawodowe reklamowe

Chamczyk Barbara – języki: angielski, hiszpański, 

Dutkiewicz Elżbieta - język angielski wychowawca klasy 2 C  

Grzegorczyk Beata - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2 A

Hoch Paweł - język rosyjski

Jachimowicz Justyna - język hiszpański

Kaczyńska Anna  - przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 3 D

Kalinowski Piotr - geografia, biologia - wychowawca klasy 1D

Kowalczyk Dorota - język angielski  - wychowawca klasy 2 B

Krzymowski Piotr - język angielski

Kubik Karolina - chemia

Kudełka Krzysztof – przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 2 H

Kunkiewicza Anna -  pedagog

Laskowski Mikołaj - przedmioty reklamowe

Łażewska Dorota - katecheta

Łępicka Danuta - matematyka

Majewska Grażyna - język niemiecki

Makolądra Rafał - przedmioty zawodowe reklamowe / grafika komputerowa

Michałowski Krzysztof - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2 E

Mikłus Ewa – przedmioty zawodowe  - wychowawca klasy 1B

Mikołajczyk Katarzyna - geografia

Mikulska Bogusława - informatyka

Misztak Teresa - przedmioty ekonomiczne

Mirgos Małgorzata - przedmioty reklamowe

Mrzygłód - Piszek Jolanta –  wok, filozofia, historia

Noworycka-Skoczyńska Jolanta - bibliotekarz

Orłowska Beata – przedmioty zawodowe , wychowawca klasy 3 A

Paśnicka Agnieszka - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Piłat Edyta - język polski, wychowawca klasy 2 D

Rogowska-Oktaba Halina, przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 2 FG

Rokita Mariusz - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1 C

Sanocka Nela - przedmioty ekonomiczne

Ulman Ewa – historia, wos, wychowawca klasy 4 R

Węglicki Krzysztof - język angielski, wychowawca klasy 1 A

Wiącek Katarzyna – chemia, fizyka, matematyka,  wychowawca klasy 4 E

Wichrowska Iwona - pedagog

Widawska Joanna - język polski  - wychowawca klasy 3 C

Wierzbicka Jolanta - przedmioty zawodowe ekonomiczne, 

Wojtczuk Małgorzata - podstawy przedsiębiorczości

Wójcik Joanna - przedmioty reklamowe

Wysocki Ryszard - przedmioty zawodowe reklamowe / grafika komputerowa