rok szkolny 2021/22

Dyrektor szkoły    dr Małgorzata Plichcińska wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
                  

Kosewski Krzysztof – wicedyrektor, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Augustyniak Izabella - język niemiecki

Berliński Roman - język angielski - wychowawca klasy 4 B

Bogusławska Lilianna - plastyka , przedmioty zawodowe reklamowe

Casttillo Lozano Uriel Fernando - język hiszpański

Dziarkowska Maja - geografia

Dudkiewicz Tadeusz - wychowanie fizyczne

Filip Ireneusz - fizyka

Grzegorczyk Beata - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3 A

Hoch Paweł - język rosyjski, bibliotekarz

Jurkiewicz Jadwiga - biologia

Kaczyńska Anna  - przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 4 D

Kalinowski Piotr - geografia, biologia - wychowawca klasy 2 D

Kowalczyk Dorota - język angielski  - wychowawca klasy 3 B

Kubik Karolina - chemia, wychowawca klasy 1 D

Kudełka Krzysztof – przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 3 H

Kunicka Joanna - język angielski, wychowawca klasy 1 B

Kunkiewicza Anna -  pedagog

Laskowski Mikołaj - przedmioty reklamowe

Łażewska Dorota - katecheta

Łępicka Danuta - matematyka

Majewski Przemysław - historia, wychowawca klasy 1 C

Makolądra Rafał - przedmioty zawodowe reklamowe / grafika komputerowa

Matejko Anna - język polski

Michałowski Krzysztof - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3 E

Mikłus Ewa – przedmioty zawodowe  - wychowawca klasy 2 B

Mikołajczyk Katarzyna - geografia

Mikulska Bogusława - informatyka

Misztak Teresa - przedmioty ekonomiczne

Mirgos Małgorzata - przedmioty reklamowe, wychowawca klasy 1 E

Mrzygłód - Piszek Jolanta –  wok, filozofia, historia

Muniowska Joanna - wychowanie fizyczne

Nikitenko Oksana  - matematyka

Noworycka-Skoczyńska Jolanta - bibliotekarz

Orłowska Beata – przedmioty zawodowe , wychowawca klasy 4 A

Pięta Seweryn - informatyka

Piłat Edyta - język polski, wychowawca klasy 3 D

Rogowska-Oktaba Halina, przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 3 F G

Rokita Mariusz - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2 C

Sanocka Nela - przedmioty ekonomiczne

Stachowicz Anna - język angielski, wychowawca klasy 1 F

Ulman Ewa – historia , elementy prawa

Węglicki Krzysztof - język angielski, wychowawca klasy 2 A

Wiącek Katarzyna – chemia, fizyka, matematyka,  wychowawca klasy 3C

Wichrowska Iwona - pedagog

Widawska Joanna - język polski  - wychowawca klasy 4 C

Wierzbicka Jolanta - przedmioty zawodowe ekonomiczne, wychowawca klasy 1 A 

Wojtczuk Małgorzata - podstawy przedsiębiorczości

Wójcik Joanna - przedmioty reklamowe

Wysocki Ryszard - przedmioty zawodowe reklamowe / grafika komputerowa 

Zieja Małgorzata - język angielski