▪  04.09.2023 - rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

▪  13.10.2023 - ślubowanie klas I

▪  22.11.2023 - zagrożenia oceną niedostateczną

▪  22.12.2023 - wystawienie ocen śródrocznych

▪  22.12.2023 - podania o egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów zawodowych (maturzyści)

▪  23-31 grudnia 2023 - zimowa przerwa świąteczna

▪  10-15.01.2024 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  F.2017 i 2019 / cz. pisemna

▪  9-20.01.2024 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie F.2017, 2019 / cz. praktyczna

▪  29-30.01.2024 - termin dodatkowy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  F.2019

▪  15-28.01.2024 - ferie zimowe 

▪  20.03.2024 - zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych

▪  28.03-02.04.2024 - wiosenna przerwa świąteczna

▪  5.04.2024 - propozycja ocen w klasach maturalnych

▪  12.04.2024 - wystawienie ocen w klasach  maturalnych i podania o egzamin klasyfikacyjny

▪  17.04.2024 - zagrożenia oceną niedostateczną w klasach III i IV idących na praktyki

▪  18-19.04.2024 - egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

▪  26.04.2024 - zakończenie zajęć szkolnych w klasach maturalnych

▪  7-24.05.2024 - egzaminy maturalne (w tym cz. ustna 11-16.05.2024)

▪  6.05-3.06.2024 - praktyki zawodowe (praktyki zagraniczne mogą być w innym terminie)

▪  17.05.2024 - zagrożenia oceną niedostateczną w klasach I i II

▪  4-10.06.2024 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie F.2017 i 2019  / cz. pisemna

▪  3-19.06.2024 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie F.2017, 2019 / cz. praktyczna

▪  04.06.2024 - propozycja ocen rocznych

▪  11-17.06.2024 - termin dodatkowy egzaminu maturalnego (10-12.06 cz. ustna)

▪  11.06.2024 - wystawienie ocen rocznych i podania o egzamin klasyfikacyjny

▪  14-17.06.2024 - egzaminy klasyfikacyjne

▪  21.06.2024 - zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym  2023/24

▪  27-28.06 2024 - termin dodatkowy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  F.2019

▪  20.08.2024 - egzaminy maturalne (termin poprawkowy) / 21.08 - cz. ustna

▪  26-27.08.2024 - egzaminy poprawkowe / przedmiotowe

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 • 2-3.11.2023 (czwartek-piątek)
   
 • 02.01.2024 (wtorek) – śródroczna rada klasyfikacyjna
    
 • 10.01.2024 - pisemny egzamin zawodowy sesja ZIMA 2024

 •  02.05.2024 (czwartek)
   
 • 7,8,9.05.2024 - pisemne egzaminy maturalne
   
 • 31.05.2024 (piątek)

 • 06.06.2024 - pisemny egzamin zawodowy sesja LATO 2024