• 1.09.2022 - rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23
 • 13.10.2022 - ślubowanie klas I
 • 18.11.2022 - zagrożenia oceną niedostateczną
 • 22.12.2022 - wystawienie ocen śródrocznych
 • 12.2022 - podania o egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów zawodowych (maturzyści)
 • 23-31 grudnia 2022 - zimowa przerwa świąteczna
 • 01.2023 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie F.2017i 2012/ część pisemna
 • 10-14.01.2023 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019 / cz. pisemna/poprawki
 • 9-21.01.2023 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2017,2019,2012 / cz. praktyczna
 • 30-31.01.2023 – termin dodatkowy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2019
 • 13-26.02.2023 - ferie zimowe
 • 20.03.2023 - zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych
 • 5.04.2023 - propozycja ocen w klasach maturalnych
 • 6-11.04.2023 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 04.2023 - podania o egzamin klasyfikacyjny w klasach maturalnych
 • 20-21.04.2023 - egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych
 • 04.2023 - wystawienie ocen w klasach maturalnych
 • 21.04.2023 - zagrożenia oceną niedostateczną w klasach III i IV idących na praktyki
 • 28.04.2023 - zakończenie zajęć szkolnych w klasach maturalnych
 • 4-23.05.2023 - egzaminy maturalne
 • 8.05-2.06.2023 - praktyki zawodowe (praktyki zagraniczne mogą być w innym terminie)
 • 22.05.2023 - zagrożenia oceną niedostateczną w klasach I i II
 • 06.2023 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie F.2017 i 2012 / część pisemna
 • 2-7.06.2023 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/ część pisemna
 • 7.06.2023 - propozycja ocen rocznych
 • 7.06.2023 - podania o egzamin klasyfikacyjny
 • 1-18.06.2023 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2017,2019,2012/ część praktyczna
 • 15-16.06.2023 - egzaminy klasyfikacyjne
 • 16.06.2023 - wystawienie ocen rocznych
 • 23.06.2023 - zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2022/23
 • 28-29.06.2023 – termin dodatkowy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2019
 • 22.08.2023 - egzaminy maturalne (termin poprawkowy)
 • 23-24.08.2023 - egzaminy poprawkowe przedmiotowe

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

14.10.2022 - Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (d)

2.05.2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (d)

4,5,8.05.2023 - dni wolne od zajęć dydaktycznych - egzaminy maturalne pisemne

10.01.2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - egzamin zawodowy pisemny (sesja zimowa)

16.01.2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - egzamin zawodowy praktyczny

6.06.2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - egzamin zawodowy pisemny (sesja letnia)

9.06.2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (d)