WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025  

W przygotowaniu. Pojawi się wkrótce po ogłoszeniu wyników naboru.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024  (stan na 5 lipca 2023)

Uwaga! 
Prosimy wszystkie klasy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języka angielskiego
(ze względu na możliwe łączenia grup)

KLASY PIERWSZE:

Klasa  1E / 1 F /1G  technik reklamy >>>

Klasa 1B / 1C / 1D technik ekonomista >>>

Klasa 1A   technik rachunkowości >>>

KLASY DRUGIE:

Klasa 2D / 2E / 2F technik reklamy >>>

Klasa 2B / 2C  technik ekonomista >>>

Klasa 2A  technik rachunkowości >>>

Klasa 2GH technik ekonomista/technik rachunkowości >>>

KLASY TRZECIE:

KLASA 3A technik rachunkowości >>>

KLASA 3B / 3C technik ekonomista >>>

KLASA 3D / 3E / 3F technik reklamy >>>

KLASY CZWARTE  :

KLASA 4 A  technik rachunkowości >>>

KLASA 4B  technik ekonomista >>>

KLASA 4C  technik reklamy >>>

KLASA 4D  technik reklamy >>>

KLASY PIĄTE:

KLASA 5B
  technik ekonomista >>>

KLASA 5A  technik rachunkowości >>>

KLASA 5C / 5D  technik reklamy >>>