Tygodniowy rozkład godzin - szkoła ponadpodstawowa

Klasy pierwsze ponadpodstawowe 

1a>>>

1b>>>

1c>>>

1d>>>

1e>>>

1f>>>

1gh ekonomiczna >>>

1gh rachunkowa >>>

Klasy drugie ponadpodstawowe 

2a>>>

2b>>>

2c>>>

2d>>>

2e>>>

2f>>>

Klasy trzecie ponadpodstawowe 

3a>>>

3b>>>

3c>>>

3d>>>

Klasy czwarte ponadpodstawowe 

4a>>>

4b>>>

4c>>>

4d>>>

Szkolne plany nauczania - szkoła ponadgimnazjalna

Klasa IV E  >>>>

Klasa IV FG >>>>

Klasa IV H >>>>