SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2012/2021


Przewodnicząca: Weronika Miechowicz 3C

Zastępca: Michał Janczewski 3D

 przedstawiciel klas 1: Oliwia Lemieszek 1D

 

TACY JESTEŚMY !