XIV EDYCJA

Ogólnopolski program edukacyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cele programu to między innymi:

 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym
  szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych
 • popularyzacja wiedzy na temat skutecznej ochrony danych osobowych wśród
  uczniów i nauczycieli
 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej
  oraz bezpiecznych zachowań w obszarze edukacji cyfrowej

Akcje szkolne:

 • Udział organizatora w warsztatach w formule online za pośrednictwem platformy ClickMeeting  18 grudnia 2023 roku nt. „Jak dobrze zaplanować działania w ramach Programu? Narzędzia coachingu do pracy z celami” 
 • udział uczniów w zajęciach warsztatowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Prawo do ochrony danych osobowych jako prawo człowieka”,  8 grudnia 2023 roku. Lekcja była nawiązaniem do Dnia Praw Człowieka, który obchodzony jest 10 grudnia

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych – 28 stycznia, którego celem jest uwrażliwienie ludzi na  potrzebę ochrony prywatności i danych osobowych w dobie tak dynamicznego rozwoju nowych technologii.

 • Uczniowie  uczestniczą w webinarze „Deepfake: fałszywa rzeczywistość w sieci – czy jesteś na to gotowy?”
 • Uczniowie klas pierwszych rozpoczynają udział w kursach na temat cyberbezpieczeństwa, danych osobowych i cyberprzemocy w ramach programu "Bezpieczni w sieci" Każdy uczeń musi ukończyć od 2 do 6 tematycznych kursów. Każdy kończy się testem zaliczeniowym. 

  Bezpieczni w Sieci to projekt edukacyjny, którego celem jest wspieranie pedagogów i młodzieży w podnoszeniu kompetencji cyfrowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt powstał dzięki współpracy Ministra Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.Stworzona w ramach projektu platforma zawiera treści edukacyjne promujące cyberbezpieczeństwo. Podstawą platformy są kursy, które omawiają najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu oraz wyposażają w wiedzę na temat zagrożeń w sieci i sposobów ochrony przed nimi. Nauczyciele i uczniowie mogą zapoznać się z sześcioma modułami edukacyjnymi: 
  • Cyberprzemoc;
  • Cyberzagrożenia;
  • Cyfrowe ślady i wizerunek online;
  • Fake news, teorie spiskowe, manipulacje w sieci;
  • Nielegalne i szkodliwe treści w internecie;
  • Prywatność w cyfrowym świecie.
 • Uczniowie obchodzą Dzień Bezpiecznego Internetu - 6 lutego 2024r. Zapoznajemy się na lekcjach z infografiką opracowaną przez uczniów specjalnie na tę okazję "Weź nie hejtuj" - omawiamy w klasach ten społecznie drażliwego problem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUKUJESZ- RATUJESZ - III OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA

W ramach tej akcji w naszej szkole 27 listopada odbyło się  7 spotkań z ratownikiem medycznym (z firmy KAAR-MED) we wszystkich klasach pierwszych.

Uczniowie przeszli krótki kurs pierwszej pomocy, mogli też skonfrontować wiedzę wyniesioną z zajęć edb z praktyką ratownika medycznego.

Było ciekawie. Okazało się, że nie przespaliśmy zajęć z edb. Wyniesiona z lekcji wiedza została przez ratownika  doceniona. Brawo.

Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że klasy pierwsze - biorąc udział w III edycji akcji "Edukujesz-Ratujesz" - zdobyły dla szkoły certyfikat "Bezpieczna szkoła" 
Brawo uczniowie.