Język polski dla obcokrajowców   -    r. szk. 2023/24

LP

Nazwisko i Imię ucznia

klasa

przedmioty

Dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

sala

Nauczyciel

1

Grupa uczniów

1-2

Język polski

Wtorek

0-2

129

D. Łażewska

Środa

0-1

129

D. Łażewska

Czwartek

0

129

D. Łażewska