Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, a drugą uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Temat pracy konkursowej
Temat dla obu ww. kategorii wiekowych to:  Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…

Obejrzyj film: nbp.pl/ekonomisci i wybierz bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym obszarze?

Wymagania konkursowe
Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursowych znajduje się w regulaminie.

Nagrody dla zwycięzców
W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

•     I miejsce – 4000 zł,

•     II miejsce – 3500 zł,

•     III miejsce – 3000 zł,

•     wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Termin nadsyłania prac
Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 12 października 2021 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela oraz zapisy na konkurs przyjmuje do dn. 06 października 2021 r. do godz. 12.00 – p. Ewa Mikłus  lub inny nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.