W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym". XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy.  Udział uczniów w finałach olimpiady wzbogaca ofertę dydaktyczną szkoły i umacnia pozycję w rankingach szkół średnich.

Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela koordynującego zawody szkolne przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

 Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się w "Informatorze o XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej".

Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem:owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja" (link bezpośredni do pliku: http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxvolimpiadainformator.pdf). 

Serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl. Zapraszam również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).

Przypominam, że zgłoszenia uczniów chętnych do wzięcia udziału w OWE będą przyjmowane do 6 października 2021 r. do godz 12.00

u mnie lub innego nauczyciela przedmiotów ekonomicznych 

Etap szkolny Olimpiady odbędzie się dn. 10 listopada 2021 r. o godz. 9.00 

Ewa Mikłus