• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
  • Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

Ogólne zasady:

Dystans

minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem
  dezynfekującym.

Higiena

częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu,
  unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

CZYTAJ  WYTYCZNE >>>