Podsumowaniem udziału szkoły w projekcie "Przystań w sieci" jest akcja plakatowa  z okazji Dnia Świadomego Korzystania z Internetu - który wyznaczyliśmy sobie na 20 maja.

Prezentujemy wykonane prace naszych uczniów, których zadaniem jest zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu oraz na wszelkie zagrożenia pojawiające się  podczas przebywania w świecie wirtualnym. 
Dziękujemy uczniom klas pierwszych za liczny i aktywny udział w projekcie. Zapraszamy za rok.