MATURA  2022- ważne komunikaty 

Niezbędne informacje o egzaminie maturalnym (harmonogram, opłaty, procedury...) >>> Kliknij 

komunikat 5 - termin poprawkowy

Po ogłoszeniu wyników egzaminów  - 5.07.2022 należy w terminie 7 dni, tj. do 12.07.2022r. złożyć w sekretariacie młodzieżowym pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym - załącznik nr 7 >>>

komunikat 4

W związku z otrzymanymi już wynikami egzaminów zawodowych uprzejmie przypominam, że 20 kwietnia mija termin złożenia do dyrektora szkoły (sekretariat młodzieżowy) załącznika 5b (instrukcji maturalnej) o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego.

Zachęcamy wszystkich do zdawania przedmiotów dodatkowych - warto.

Informujmy, że załącznik należy pobrać (sekretariat, strona www), osobiście wypełnić i złożyć w w/w terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.

pobierz załącznik 5b >>>

Komunikat 3

Przypominamy, że w poniedziałek tj. 7 marca 2022 r. upływa termin wnoszenia opłat za egzaminy maturalne. Nieopłacone przedmioty zostaną usunięte z deklaracji. Absolwenci nie zostaną dopuszczeni do zdawania egzaminu.

Komunikat 2

Do 7 lutego przyjmowane będą deklaracje ostateczne przystąpienia do egzaminów maturalnych w 2022 roku wraz z dokumentacją uprawniającą do dostosowania warunków. Po tym terminie jakichkolwiek zmian w deklaracjach wnosić już nie będzie można.

Do 10 lutego - ustalenie sposobów dostosowań oraz przyjęcie od zdających oświadczeń - do 15 lutego o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań.

Komunikat 1

 • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas IV składają do 30 września 2021r.
  w sekretariacie młodzieżowym (wymagany dowód osobisty). Proszę skorzystać z wersji elektronicznej i złożyć deklaracje wypełnioną komputerowo i wydrukowaną.
 • Do deklaracji załączamy oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu z dostosowań 
 • Proszę zapoznać się ważnymi informacjami : harmonogram, procedury, pomoce, dostosowania ze strony OKE Warszawa. Link do strony OKE >>>
 • Zachęcamy do zajrzenia na stronę: www.arkusze.pl >>>

Najważniejsze informacje zamieszczane na  stronie OKE w Warszawie : 

 • Informatory maturalne 
 • Standardy wymagań
 • Procedury maturalne 2022
 • Komunikat o dozwolonych pomocach i przyborach
 • Deklaracje maturalne 2022
 • Harmonogram egzaminów maturalnych 2022
 • Komunikat o pomocach i przyborach 2022
 • Zasady zgłaszania się na maturę dla absolwentów zlikwidowanych szkół
 • Dostosowania warunków i form egzaminu 2022
 • Zasady wnoszenia opłaty egzaminacyjnej, zwolnienie z opłaty, numer konta

Strony www dla maturzysty:

NOWOŚĆ - nowa formuła matury

Egzamin maturalny w formule 2023 >>>