19 kwietnia 2023r. o godz. 18.00 w Technikum Ekonomicznym nr 8 w Warszawie miał miejsce Dzień Otwarty, który zgromadził pokaźne grono ósmoklasistów wraz z rodzicami, pomimo kilkudziesięciu podobnych uroczystości w pobliskich szkołach średnich.
Dzień Otwarty Ekonomika - w obecności licznie zgromadzonego grona pedagogicznego i delegacji uczniów wszystkich klas - brawurowo zainaugurowała w sali gimnastycznej Pani Dyrektor Małgorzata Plichcińska.
      Pani dyrektor naświetliła wizerunek edukacyjny szkoły, jak też zwróciła uwagę na walory rozwijanej w szkole lojalnej edukacji, dzięki której TE8 można śmiało nazwać - szkołą z klimatem. Coraz powszechniej to właśnie nasza placówka jest w taki sposób postrzegana w środowisku lokalnym.
Następnie głos zabrali kolejno: nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani Jolanta Wierzbicka, która podkreśliła atrakcyjność i adekwatność na rynku pracy profili kształcenia naszej szkoły, w tym: ekonomii, rachunkowości i reklamy, Kierownik Szkolenia Praktycznego Pani Joanna Kunicka, która zaprezentowała słuchaczom specyfikę prowadzonych w szkole praktyk zawodowych, także  zagranicznych oraz Pan Mariusz Rokita, który ze swadą opowiedział o dokonaniach sportowych i życiu społecznym Ekonomika. Od uczniów ze Szkolnego Wolontariatu dowiedzieliśmy się o działaniach młodzieży na rzecz szkoły i dla środowiska lokalnego.
Serdecznie dziękujemy wokalistom i tancerzom ze szkoły, którzy z iście artystycznym zacięciem, uświetnili całość uroczystości Dnia Otwartego Ekonomika.
Mamy nadzieję na niezłą frekwencję ósmoklasistów na tegorocznej rekrutacji do Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!