13 października 2022r. odbyła się w naszej szkole coroczna uroczystość ślubowanie klas pierwszych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego ,Rotę Ślubowania na historyczny sztandar szkoły pierwszoklasiści złożyli w obecności Pani Dyrektor Małgorzaty Plichcińskiej, Wychowawców i Nauczycieli. Następnie na aktach ślubowania zostały złożone podpisy Wychowawców poszczególnych klas i Pani Dyrektor, która dokonała również symbolicznego pasowania na ucznia Technikum Ekonomicznego nr 8. Mariusz Aziz w imieniu SU ciepło powitał swoich młodszych kolegów w gronie prawowitych uczniów naszej szkoły. Druga część uroczystości poświęcona była Świętu Komisji Edukacji Narodowej. Na koniec młodzież włącznie z wychowawcami i Panią dyrektor wykonała pamiątkowe zdjęcia.