TERMINARZ ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH
rok szkolny  2022/2023

 

data/godzina

Klasy

 Uwagi

miesiąc

dzień

godzina

WRZESIEŃ

14.09

 

17:00-17:45

klasy I  i II

spotkania z wychowawcami

18:00-18:45

klasy  III i IV

spotkania z wychowawcami

19:00

przedstawiciele  trójek  klasowych

zebranie z dyrektorem,
wybór Rady Rodziców

LISTOPAD

23.11

18:00

wszystkie klasy                                   

dzień otwarty
zagrożenia oceną niedostateczną

STYCZEŃ

04.01

17:00-17:45

18:00-18:45

klasy  I i II

klasy  III i IV

zebrania śródroczne

MARZEC

22.03

17:30

klasy IV (maturalne)

zebrania z rodzicami - zagrożenia oceną niedostateczną 
oraz regulamin matur

KWIECIEŃ

26.04

17:30

klasy III i IV (abcd)
(udające się na praktyki)

zebrania z rodzicami - zagrożenia oceną niedostateczną
oraz regulamin praktyk

18:00

wszystkie klasy

dzień otwarty

MAJ

24.05

17:30

klasy I i II

zebrania z rodzicami - zagrożenia oceną niedostateczną

Spotkania i rozmowy indywidualne odbywają się w ciągu całego roku szkolnego
- w miarę potrzeb (po uprzednim umówieniu się)