Od września ruszamy z projektem Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu.
Więcej szczegółów wkrótce - w dedykowanej projektowi zakładce: Z życia szkoły – projekt Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie 4 szkół kształcących w zawodach do potrzeb mazowieckiego rynku pracy poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wśród 225 uczniów (120K i 105M)
w ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodnego, dodatkowych kursów i szkoleń zawodowych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, a także zakup doposażenia do
4 szkół objętych wsparciem w projekcie w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.

Cele szczegółowe:

  1. Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 225U(120K i 105M) poprzez udział w zajęciach wyrównawczych oraz warsztatach na uczelni wyższej w okresie 01.06.2024 r. - 31.03.2026 r.
  2. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy poprzez udział w indywidualnym doradztwie zawodowym przez 225U(120K i 105M) w okresie od 01.09.2024 r. - 31.03.2026 r.
  3. Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych przez 225U(120K i 105M) poprzez realizację staży uczniowskich w rzeczywistym środowisku pracy do 31.03.2026 r.
  4. Dostosowanie szkół kształcących w zawodach do potrzeb rynku pracy w pomoce i materiały dydaktyczne oraz sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego praktycznego oraz Punktów informacji i kariery poprzez zakup doposażenia w okresie 01.07.2024 r. - 27.02.2026 r.

W projekcie udział biorą 4 warszawskie szkoły ponadpodstawowe:

  1. Technikum Budowlane 5
  2. Technikum Ekonomiczne nr 8
  3. Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
  4. Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego