Wakacyjne przygody zacząć czas,
czeka na nas morze, łąka, góry, las…
Zapewne takimi słowami rozpocząłby wakacyjny esej poeta, ale uczniowie Ekonomika mieli jeszcze do spełnienia powinność zakończyć rok szkolny 2023/2024
O godz. 9.00 przed salą gimnastyczną odświętnie ubrani czekali na uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych, a ok. godz. 11.00 na dwa miesiące pożegnali się ze szkołą, pierwszoklasiści. Wyróżnieni w nauce i frekwencji uczniowie, otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody, które ufundowała nasza niezastąpiona i hojna Rada Rodziców.
Mądrym przemówieniem uświetniła uroczystości Pani Dyrektor, która zwróciła uwagę na fakt, że Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie - to szkoła z dużym potencjałem , co uwidacznia się w owocnej współpracy z uczelniami wyższymi, wysokich notach uczniów w nauce, mocnych osiągnięciach sportowych oraz w zaangażowaniu młodych ludzi w prace wolontariatu szkolnego.
Nasza młodzież przejawia także silne kompetencje miękkie, takie jak wrażliwość, empatia, współczucie, a takie zdolności są obecnie bardzo wskazane w sferach zawodowych. Pani Dyrektor nie omieszkała zachęcić młodzież do dbałości o zdrowie i aktywnego spędzania wolnego wakacyjnego czasu.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy od strony artystycznej i technicznej byli zaangażowani w przygotowanie eventów zakończenia roku szkolnego.
Po uroczystościach na sali gimnastycznej, młodzież tradycyjnie spotkała się w klasach z wychowawcami, którzy rozdali młodzieży świadectwa i również przestrzegli swoich wychowanków o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na letnich wojażach.
Czas wakacyjnego luzu, wytchnienia, zabawy, tak zasłużonego dla nas wszystkich - z pewnością zaowocuje pełnym zapału powrotem do szkoły we wrześniu. Lecz teraz o tym nie myślmy.
Wakacje 2024 uważamy zatem za rozpoczęte!