17 maja 2024 roku Pani Dyrektor Technikum Ekonomicznego nr 8 - dr Małgorzata Plichcińska oraz Pan Dziekan Wydziału Ekonomicznego SGGW - dr hab. Prof. SGGW Marcin Ratajczak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi jednostkami.
Podczas aktu podpisania obecna była również Pani Wicedyrektor Jolanta Wierzbicka oraz Pani Prodziekan WE SGGW dr Iwona Pomianek.
Już się cieszymy na dobrą współpracę.