10 maja Technikum Ekonomiczne nr 8 reprezentowane przez Panią Dyrektor dr Małgorzatę Plichcińską oraz Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej reprezentowana przez Panią Rektor dr Justynę Żylińską podpisały umowę o współpracy dydaktycznej i organizacyjnej praz patronacie.