Klasy 1e, 1d, 2d, 3c, 3d w ramach Tygodnia Zawodowca wzięły udział w warsztatach kaligraficznych prowadzonych przez Panią Joannę Wójcik.