Klasa 1GH  wzięła udział w rozwiązywaniu krzyżówki dotyczącej zagadnień ekonomicznych i finansowych. Pierwszym uczniem, który prawidłowo odpowiedział na zadane pytania pochodzące z krzyżówki był:  Igor Mroziak-Kraluch, drugim Vladyslav Skorynovych, trzecim Deniz Karaman.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.