Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę - za szybko, zbyt nagle... Przychodzi i zostawia ból. Ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia...
W poczuciu wielkiej straty oraz przepełnieni żalem informujemy o śmierci naszej Uczennicy - Nadii 
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Ekonomika składają najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim Nadii