Szanowni Państwo, 

Biuro Architektury m.st. Warszawy przygotowuje plan miejscowy w rejonie ul. Joliot - Curie. Pozwalam sobie przesłać Państwu projekt planu wraz z datami debaty publicznej i terminami składania uwag do planu. Zachęcam do rozpropagowania projektu planu wśród mieszkańców tej części Mokotowa( rysunek- koncepcja w załączniku ). Im więcej uwag złożonych do projektu, tym większa skuteczność i możliwość ewentualnych zmian.

LINK DO PLANU >>>

Z szacunkiem,

Monika Czerniewska,

Radna Dz. Mokotów