Dyrektor Technikum Ekonomicznego nr 8 ogłasza konkurs na projekt kalendarza trójdzielnego na rok 2023 o tematyce związanej z dzielnicą Mokotów.