Egzamin maturalny w sesji poprawkowej  "sierpień 2022" odbędzie się w naszej szkole w terminie ogólnopolskim - 23 sierpnia (wtorek) o godzinie 9:00.

Przypominamy, że do 12 lipca należało złożyć w sekretariacie szkoły obowiązkowe oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jego wzór można pobrać ze szkolnej strony www / zakładka egzamin maturalny.  To wymagany warunek przystąpienia do sesji poprawkowej. 

  ---------------------------------------------------------------------------

Egzaminy poprawkowe - przedmiotowe  odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

24.08.2022 – środa

 1. Podstawy ekonomii, rachunkowość finansowa (kl 2a) godz. 8.00 sala 15
  M. Plichcińska , N. Sanocka, T. Misztak

 2. Rachunkowość finansowa / Prowadzenie gospodarki finansowejgodz. 8.00 sala 15
  M. Plichcińska , H. Rogowska-Oktaba, T. Misztak,

 3. Tworzenie przekazu reklamowego godz. 8.00 sala 10
  K. Kosewski, M. Laskowski, R. Wysocki

 4. Informatyka godz. 8.00 sala 11
  K. Kosewski, S. Pięta, B. Mikulska

  ---------------------------------------------------------------------
 5. Matematyka   godz. 10.00 sala 3
  M. Plichcińska , D. Łępicka, K. Kudełka

 6. Historia i społeczeństwo godz. 10.00 sala 6
  K. Kosewski, J. Mrzygłód-Piszek, E. Ulman

 7. Chemia   godz. 11.00 sala 6
  K. Kosewski, K. Kubik, K. Wiącek

  _____________________________________________________________________

25.08.2022 – czwartek

 1. Informatyka godz. 8.00 sala 11 (1 uczeń z klasy 1e)
  K. Kosewski, S. Pięta, B. Mikulska

 2. Podstawy reklamy i marketingu / Zajęcia praktyczne w firmie     godz. 8.00 sala 114
  M. Plichcińska , A. Kaczyńska, N. Sanocka

 3. Język angielski  godz. 8.00 sala 15      
  K. Kosewski, D. Kowalczyk, J. Kunicka

  ---------------------------------------------------------------------------

 4. Podstawy przedsiębiorczości godz. 8.30 sala 3
  K. Kosewski, M.Wojtczuk, P. Kalinowski

  ----------------------------------------------------------------------------

 5. Geografia godz. 10.00 sala 108
  K. Kosewski, M. Dziarkowska, P. Kalinowski

 6. Język polski godz. 10.00 sala 109
  M. Plichcińska , J. Widawska, E. Piłat