Osoby, które przystąpiły do egzaminu maturalnego, będą mogły sprawdzić swoje wyniki na stronie www.wyniki.edu.pl po zalogowaniu się przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego w dniu 5 lipca po godzinie 8:30.

Wydawanie świadectw (sekretariat młodzieżowy) rozpocznie się w tym samym dniu po godzinie 10.

Jednocześnie informujemy, że telefonicznie informacji o wynikach matur nie będziemy udzielać.

Uwaga!

Przypominamy, że do egzaminu poprawkowego w sierpniu (23.08.2022) może przystąpić osoba, która nie zdała tylko jednego egzaminu.
Wymagane jest złożenie w terminie do 12 lipca oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Czytaj więcej >>>