14 czerwca uczniowie trzecich klas zakończyli kilkudniową sesję egzaminacyjną w roku szkolnym 2021/22! Sesja składała się z części pisemnej i praktycznej. Trzecioklasiści uczący się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości i technik reklamy rozwiązywali test pisemny składający się z 40 pytań oraz wykonywali zadania w oparciu o swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Wszyscy zdający byli zadowoleni z wykonanych przez siebie zadań. Ich wyniki poznamy pod koniec sierpnia.

Wszystkim zdającym gratulujemy!!