W dniu 20 kwietnia 2022 r. w naszej Szkole zorganizowano Dzień Otwarty dla kandydatów i ich rodziców. Licznie przybyłych gości przywitała Pani Dyrektor Szkoły dr Małgorzata Plichcińska.
Nauczycielka przedmiotów zawodowych Jolanta Wierzbicka przedstawiła ofertę edukacyjną  naszego Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2022/2023.
Kandydaci i ich Rodzice dowiedzieli się jakie projekty szkoła realizuje i co dzięki nim zyskuje, m.in. o udziale szkoły w projekcie „Erasmus” i związanych z tym zagranicznych praktykach zawodowych. Wymieniono wiele, ale najważniejsze wydarzenie to  „Tydzień Zawodowca” wypełniony spotkaniami z wybitnymi postaciami związanymi zawodowo z ekonomią i reklamą, warsztatami z tych dziedzin, wycieczkami do różnych firm. Nasi uczniowie przedstawili krótki koncert szkolnego zespołu wokalnego „Mimo to”. Piosenkę „Can’t help falling”, Fabian, „Moje serce to jest muzyk” Natalia, „Płoną góry płoną lasy” zaśpiewała Zuzanna. Miło nam  było zaprezentować gościom specjalistyczne pracownie komputerowe, opowiadając o najważniejszych wydarzeniach i sukcesach.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie serdecznie dziękuje Kandydatom i ich Rodzicom za przybycie na Dzień Otwarty.