W styczniu 2022 roku uczniowie klas IV uczestniczyli w swoim drugim już egzaminie zawodowym składającym się z części pisemnej i praktycznej.

Ekonomiści pisali egzamin z kwalifikacji AU.36, technicy organizacji reklamy – kwalifikację AU.30. 

Uczniowie otrzymali wysokie noty.

Z części pisemnej najwyższy wynik otrzymała Roksana W. z klasy 4A – 98%, a 100% z części praktycznej otrzymało 5 ekonomistów.

Wśród reklamowców najwyższy wynik z części pisemnej uzyskała Julia I. z klasy 4C- 95%, a 100 % z części praktycznej otrzymało 12 osób. 

Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów to:

 - technicy ekonomiści – z części pisemnej uzyskali 68% punktów,

                                        z części praktycznej – 86 % punktów.

                                        Ogólna zdawalność egzaminu z kwalifikacji AU.36 – 77%,

 - technicy organizacji reklamy – z części pisemnej uzyskali 71% punktów,

                                       z części praktycznej – 89 % punktów.

                                       Ogólna zdawalność egzaminu z kwalifikacji AU.30 – 80%.

                                                           Wszystkim uczniom

                                                                               GRATULUJEMY!!!