Zapraszamy uczniów klas reklamowych warszawskich techników do wzięcia udziału w konkursie reklamowym "Taka tolerancja...".

Cele konkursu:

  1. Budowanie przekonania do innych wyznań, narodowości , koloru skóry.
  2. Wzmacnianie świadomości o różnorodności i jej zaletach  
  3. Integracja międzypokoleniowa- wyrozumiałość na inność.
  4. Promowanie zachowań pozytywnych wobec inności.

Organizatorem konkursu o nazwie „Taka tolerancja’’ jest Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie, ul. Joliot-Curie 13

Poniżej zamieszczamy jego regulamin >>>