Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów prowadzi badanie wybranych problemów społecznych w dzielnicy, w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu.

Przekazujemy linki do ankiet  kadrze placówek i rodzicom uczniów jako mieszkańcom Mokotowa (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

Zależy nam, by ankietę wypełniło jak najwięcej pracowników szkół i przedszkoli, którzy na co dzień mogą mieć do czynienia z problemami przemocy w rodzinie, uzależnień i problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym.

Ankieta dla pracowników instytucji znajduje się pod poniższym linkiem, jej wypełnienie zajmie ok. 10-15 minut:

https://problemymokotowa.webankieta.pl/

Jednocześnie prosimy, by w miarę możliwości szkoły i przedszkola zachęcały rodziców  do wypełnienia podobnej anonimowej ankiety. Jej wypełnienie również zajmuje ok. 10-15 minut. Ankieta dla mieszkańców (rodziców) znajduje się pod poniższym linkiem:

https://mokotow.webankieta.pl/

 
Opinie mieszkańców będą cennym uzupełnieniem w diagnozie. Zbiorcze wyniki pozwolą nam ustalić, jaka jest skala problemów, oraz jak efektywniej można im przeciwdziałać. Ankiety będą aktywne do 14 marca 2022r.

Bardzo liczymy na pomoc z Państwa strony.