Praktyki zawodowe krajowe  planowane są w terminie 02-27.05.2022 r.  Obejmują 4 tygodnie - 160 godzin. Programy dla trzech zawodów i regulamin praktyk znajdują się w zakładce: praktyki zawodowe.

Tam podajemy także wzory umowy - do wglądu pracodawcy. Umowę z firmą podpisuje Dyrektor Szkoły.

Uczniów zachęcamy do samodzielnego organizowania sobie miejsc praktyk - umożliwia to zdobywanie cennego doświadczenia rekrutacyjnego oraz spełnianie własnych marzeń i planów. Uczniom, którym nie uda się zorganizować miejsca praktyk we własnym zakresie szkoła zapewni realizację praktyk we wskazanym miejscu, bez możliwości wyboru.

Na indywidualne propozycje praktyk czekamy do końca lutego 2022. Należy podać dane firmy oraz dane opiekuna praktyk z ramienia firmy - formularz zgłoszenia w zakładce: praktyki zawodowe

Wzory dokumentów do pobrania w zakładce: dla ucznia/praktyki zawodowe:

regulamin praktyk

formularz zgłoszenia miejsca praktyk

program praktyk t. ekonomista

program praktyk t. rachunkowości

program praktyk t. reklamy

wzór umowy praktyk t. ekonomista

wzór umowy praktyk t. rachunkowości

wzór umowy praktyk t. reklamy