Informujemy i ostrzegamy o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzi, wynikających z rozprzestrzeniającego się wirusa wścieklizny u zwierząt na terenie województwa mazowieckiego.