12 października 2021r.  odbyła się w naszej szkole coroczna uroczystość ślubowania klas pierwszych. W tym roku do naszej szkolnej braci dołączyły trzy klasy ekonomiczno - rachunkowe i trzy klasy reklamy. Uroczystość odbyła się w dwóch turach. Po odśpiewaniu hymnu państwowego ,Rotę Ślubowania na historyczny sztandar szkoły pierwszoklasiści złożyli w obecności pani dyrektor Małgorzaty Plichcińskiej, wychowawców i nauczycieli . Pani dyrektor skierowała ciepłe słowa pod adresem pierwszoklasistów,  pogratulowała im życiowego wyboru i zapewniła o możliwości rozwoju w naszej szkole. Następnie na aktach ślubowania zostały złożone podpisy wychowawców poszczególnych klas i pani dyrektor, która dokonała również symbolicznego pasowania na ucznia Technikum Ekonomicznego nr 8. Weronika Bąder w imieniu SU  ciepło powitała swoich młodszych  kolegów w gronie prawowitych uczniów naszej szkoły i wyraziła nadzieję, że znajdą w niej nie tylko wiedzę, nowe umiejętności,  nowe kwalifikacje, ale także życzliwość,  zrozumienie oraz nowe przyjaźnie, które będą trwały długie lata. Wyraziła nadzieję, że czas spędzony  u nas zaowocuje w przyszłości i wszystkim życzyła powodzenia. Pod koniec części oficjalnej miało miejsce uroczyste przekazanie historycznego sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu.

 Druga część uroczystości poświęcona była Święcie Komisji Edukacji Narodowej. Były ciepłe życzenia dla nauczycieli. Szkolny zespół wokalno-muzyczny pod opieką pani Jolanty Mrzygłód–Piszek wystąpił z koncertem, który przypadł do gustu wszystkim zgromadzonym. Na koniec młodzież włącznie z wychowawcami i Panią dyrektor wykonała pamiątkowe zdjęcia.