Zatrudnimy nauczycieli: 

1. Nauczyciela matematyki - etat

2. Nauczyciela fizyki - 8 godzin

3. Nauczyciela informatyki - 1/2 etatu.

Zatrudnimy pracowników administracji:

1. Pracownika do sprzątania na cały etat

2. Dozorcę na 1/2 etatu