Projekt Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wartość projektu: 1 658 003,42 PLN

Dofinansowanie: 1 077 613,90 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie 4 szkół kształcących w zawodach do potrzeb mazowieckiego rynku pracy poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wśród 225 uczniów (120K i 105M) w ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodnego, dodatkowych kursów i szkoleń zawodowych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, a także zakup doposażenia do 4 szkół objętych wsparciem w projekcie w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.

Cele szczegółowe:

1. Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 225U(120K i 105M) poprzez udział w zajęciach wyrównawczych oraz warsztatach na uczelni wyższej w okresie 01.06.2024 r. - 31.03.2026 r.

2. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy poprzez udział w indywidualnym doradztwie zawodowym przez 225U(120K i 105M) w okresie od 01.09.2024 r. - 31.03.2026 r.

3. Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych przez 225U(120K i 105M) poprzez realizację staży uczniowskich w rzeczywistym środowisku pracy do 31.03.2026 r.

4. Dostosowanie szkół kształcących w zawodach do potrzeb rynku pracy w pomoce i materiały dydaktyczne oraz sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego praktycznego oraz Punktów informacji i kariery poprzez zakup doposażenia w okresie 01.07.2024 r. - 27.02.2026 r.

 

W projekcie udział biorą 4 warszawskie szkoły ponadpodstawowe:

1. Technikum Budowlane 5

2. Technikum Ekonomiczne nr 8

3. Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I

4. Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego