Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 odbędzie się w naszej szkole w terminie ogólnopolskim - 24 sierpnia o godzinie 9:00.

Przypominamy, że do 12 lipca należy złożyć w sekretariacie szkoły obowiązkowe oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jego wzór można pobrać ze szkolnej strony www / zakładka egzamin maturalny.  To wymagany warunek przystąpienia do sesji poprawkowej. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Egzaminy przedmiotowe poprawkowe odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:


25.08.2021 - środa

organizacja sprzedaży reklamy / projektowanie kampanii reklamowej / planowanie kampanii reklamowej / tworzenie przekazu reklamowego
godz. 9.00 sala 12
R.Makolądra, K.Kudełka, K.Kosewski

rachunkowość finansowa / podstawy ekonomii / przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
godz. 9.00 sala 6
H.Rogowska/ B.Orłowska, E.Mikłus, M.Plichcińska

------------------------------------------------------------------------------------

matematyka 
godz. 11.00 sala 3
K.Kudełka, K.Wiącek, K.Kosewski

--------------------------------------------------------------------------------

język angielski    
godz. 12.00 sala 16
D.Kowalczyk, R.Berliński, M. Plichcińska

---------------------------------------------------------------------------------

 
26.08.2021 - czwartek

geografia / historia i społeczeństwo
godz. 9.00  sala 111
J. Mrzygłód-Piszek, E.Ulman, P.Kalinowski, K.Kosewski
------------------------------------------------------------------------------------

język polski    
godz. 9.00  sala 109
J.Widawska, E.Piłat, M. Plichcińska
--------------------------------------------------------------------------------------

język angielski  w branży ekonomicznej 
godz. 10.00 sala 16
D.Kowalczyk, R.Berliński, M. Plichcińska
---------------------------------------------------------------------------------------

zajęcia praktyczne w firmie / biuro rachunkowe
godz. 12.00 sala 115
H.Rogowska/B.Orłowska, J.Wierzbicka, K.Kosewski
----------------------------------------------------------------------------------------

wychowanie fizyczne    
godz. 12.00  sala gimnastyczna
K.Michałowski, M.Rokita, M.Plichcińska