ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE W SEWILLI  –  MAJ  2021


W roku szkolnym 2020/21 Technikum Ekonomiczne planuje wziąć udział w projekcie mobilności edukacyjnej, w ramach której nasi uczniowie wyjadą na miesięczne praktyki zawodowe do Sewilli. 

Nasz wniosek został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu " Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"

Tytuł projektu: Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces.
Kwota dofinansowania: 126.020 EURO                                                                   

Nr projektu : 2019-1-PL01-KA102-063486

   AKTUALNE  KOMUNIKATY NA KOŃCU ARTYKUŁU  !


PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

W roku szkolnym 2020/21 do projektu mobilności mogą zgłaszać się uczniowie klas trzecich TE nr 8. Zgodnie z programem szkoły będą oni odbywać miesięczne praktyki zawodowe w maju 2021. Praktyki w Sewilli są alternatywą praktyk zawodowych w Polsce.

Uczniowie zainteresowani odbywaniem praktyk w Sewilli powinni postępować według następujących kroków:

KROK 1: zapoznać się z informacjami dotyczącymi projektu zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły. Prosimy również śledzić ich aktualizacje i zwrócić uwagę na wymagania wobec kandydatów.

KROK 2: pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (zamieszczony jako załącznik w niniejszej informacji), formularz należy odesłać do koordynatora praktyk na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 26 lutego 2021 do godz. 12:00

KROK 3:  wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny, formularz i zasady jego przekazania zostaną podane 26 lutego po godz. 12:00

KROK 4: wziąć udział w testach online: językowym i  z przedmiotów zawodowych (terminy testów zostaną podany do 2 marca)

KROK 5: wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do wyjazdu, które odbywać się będą w terminie marzec -kwiecień 2021 (szkolenia są obowiązkowe) oraz w innych formach przygotowujących do mobilności  organizowanych przez szkołę lub przez Organizację Pośredniczącą firmę euroMind .

 

ETAPY REKRUTACJI:

Etap I. Złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Do następnego etapu nie przechodzą uczniowie, którzy otrzymali naganę Dyrektora Szkoły lub Wychowawcy w klasie drugiej lub w pierwszym semestrze klasy trzeciej.

Etap II. Przystąpienie do szkolnego testu z języka angielskiego i testu z przedmiotów zawodowych.

Etap III. Wyłonienie listy uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych (lista właściwa i lista rezerwowa)

Etap IV. Uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu. Uczniowie będą zdobywać punkty za obecności i udział w zajęciach. Braki w obecnościach skutkować mogą przesunięciem kandydata  do listy rezerwowej.

Etap V. Wyłonienie listy 18 kandydatów gotowych do udziału w stażu zagranicznym. 

KRYTERIA NABORU UCZESTNIKÓW:

W celu wybrania grupy kandydatów na staż, zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec 1 i 2 klasy (0-6 pkt)
  2. ocena z zachowania na koniec 2 klasy (0-6 pkt)
  3. wynik testu z języka angielskiego (0-6 pkt)
  4. opinia wychowawcy klasy (zdyscyplinowanie, kultura osobista, postawy prospołeczne, stosunek do nauczycieli i kolegów) (0-3 pkt)
  5. Frekwencja za pierwszy semestr klasy trzeciej (0-3pkt.)
  6. wynik testu z przedmiotów zawodowych (0-6 pkt)

W sumie uczestnik będzie mógł otrzymać z tej części rekrutacyjnej maximum 30 pkt.  Regulamin rekrutacji uwzględnia dodatkowe punkty dla kandydatów spełniających określone warunki. Pełny regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w terminie do   2 marca.

Uczniowie z naganą Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły  nie przechodzą do fazy testów. 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 18 kandydatów z najwyższymi wynikami, a pozostali zostaną wpisani na listę rezerwową wg kolejności zdobytych punktów.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie udział uczniów w zajęciach przygotowawczych prowadzonych w formie online. Uczniowie z brakami w obecnościach na zajęciach mogą nie zakwalifikować się do wyjazdu. 

Procedura odwoławcza: po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów, uczeń będzie miał 3 dni na złożenie do sekretariatu dyrektora szkoły odwołania od decyzji komisji. Komisja rekrutacyjna zbierze się ponownie w celu rozpatrzenia odwołania.

 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STAŻ:

Kandydaci będą zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdu oraz  zajęciach przygotowujących do wyjazdu, który odbędzie się w okresie marca  i kwietnia 2021(dokładane daty zostaną podane w późniejszym terminie). Kurs będzie obejmował:

-        przygotowanie językowe (język angielski biznesowy)

-        przygotowanie kulturowe

-        przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

-        warsztaty z doradcą zawodowym.

Za obecność i udział w zajęciach kandydaci będą otrzymywali punkty, które wpłyną na ich ostateczne zakwalifikowanie się do grupy wyjazdowej.

Koordynatorami projektu są: p. Beata Orłowska i p. Ewa Mikłus

 

AKTUALNOŚCI 

KOMUNIKAT 1.

  1. Zapraszamy wszystkich trzecioklasistów w roku szkolnym 2020/2021 do udziału w rekrutacji uczniów na wyjazd do Sewilli (maj 2021), gdzie będą mogli zaliczyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Zakwalifikowani stażyści odbędą  miesięczne praktyki w hiszpańskich firmach, co umożliwi im  zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i pracę w międzynarodowym środowisku.
  2. Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lutego o godz. 18:00 – link do spotkania zostanie podany poprzez system LIBRUS ( w środę do godz. 12)

 

Formularz  można składać do 26 lutego 2021 do godz. 12.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Pobierz formularz  >>>

 

KOMUNIKAT  2.  W SPRAWIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH SEVILLA 2021

Osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do rekrutacji związanej z zagranicznymi praktykami zawodowymi w ramach Projektu ERASMUS+  zobowiązane są do przesłania formularza rekrutacyjnego :

Część 1 formularza rekrutacyjnego należy dostarczyć do szkoły do dnia 05.03.2021r.

Pobierz formularz   >>> 


Część 2
formularza rekrutacyjnego należy dostarczyć przesłać do dnia 02.03.2021r. na adres :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Pobierz formularz   >>> 

 


KOMUNIKAT NR 3
Wyniki rekrutacji do Projektu ERASMUS+ zostaną ogłoszone w  piątek 12 marca do godz. 15:00
Koordynator Projektu: Beata Orłowska