WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Klasy pierwsze:

Technik reklamy >>>

Technik ekonomista >>>

Technik rachunkowości >>>

Klasy drugie ponadpodstawowe:

Technik rachunkowości >>>

Technik ekonomista >>>

Technik reklamy >>>

Klasy drugie ponadgimnazjalne:

Technik ekonomista/rachunkowości >>>

Technik ekonomista >>> 

Technik reklamy >>>

Klasy trzecie/czwarte ponadgimnazjalne:

Technik ekonomista >>>

Technik organizacji reklamy >>>