WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uwaga: Podręczniki do przedmiotów zawodowych będą podane na początku września. Podręczniki dla uczniów będą zamówione przez nauczycieli i dostarczone do szkoły

Klasy pierwsze:

Technik reklamy >>>

Technik ekonomista >>>

Technik rachunkowości >>>

Klasy drugie:

Technik reklamy >>>

Technik ekonomista >>>

Technik rachunkowości >>>

Klasy trzecie ponadpodstawowe:

Technik rachunkowości >>>

Technik ekonomista >>>

Technik reklamy >>>

Klasy trzecie  ponadgimnazjalne:

Technik ekonomista/rachunkowości >>>

Technik ekonomista >>>

Technik reklamy >>>

Klasy czwarte ponadgimnazjalne:

Technik ekonomista >>>

Technik organizacji reklamy >>>