Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

14.10.2021 - Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2021 - Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (wyjazdowa)

12.11.2021 - dzień wolny (dyrektorski)

7.01.2022 - dzień wolny (dyrektorski)

11.01.2022 - dzień wolny ( egzaminy z kwalifikacji) 

2.05.2022 - dzień wolny (dyrektorski)

4-6.05.2022 - dni wolne (egzaminy maturalne)

17.06. 2022 - dzień wolny (dyrektorski)